Anksiozni Optimista

POSTANITE ČLAN UDRUŽENJA

Član Udruženja može biti domaće i/ili strano, fizičko i/ili pravno lice.

Da biste postali član Udruženja, neophodno je da popunite pristupnicu i podnese prijavu za
učlanjenje lično, putem e-mail-a ili poštom.

Član Udruženja stiče svoj status učlanjivanjem u Udruženje. Ima pravo da koristi i učestvuje u aktivnostima Udruženja (konsultacije, druženja, seminari, grupne terapije i treninzi, za sada online). Svaki član učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja i ima pravo da bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Prednosti članstva:
– Podrška za osobe sa anksioznim poremećajem, podrška njima bliskim osobama i
međusobna podrška među članovima.
– Konsultacije u vezi toga odakle da počnete i kome da se obratite i ohrabrivanje da to
učinite.
– Grupne terapije i treninzi koji će se održavati online, jer je za sada zabranjeno okupljanje,
uz posebne uslove za članove.
– Edukacije o tome kako možete smanjiti anksioznost određenim tehnikama i alternativnim metodama.

Članarina za fizička lica biće dobrovoljna, svako ko želi da postane član može, a nije u obavezi, da uplati donaciju Udruženju.
Za pravna lica biće određena članarina na godišnjem nivou.