73 tehnike „uzemljenja“ za oslobađanje od anksioznosti

73 tehnike uzemljenja za oslobađanje od anksioznosti

Anksioznost, depresija, osećaj krivice i strahovi dešavaju se osobama koje su sklone da žive u svojim mislima, koje su često povezane sa budućnošću ili prošlošću i retko su fokusirane na sadašnjost…