Anksiozni Optimista

SPECIFIČNE FOBIJE

specifične fobije

Šta su specifične fobije?

 

Strah ili zabrinutost od određenih situacija, aktivnosti, životinja ili predmeta nije neuobičajena. Mnogi ljudi se osećaju anksiozno kada se suoče sa zmijom ili paukom, visinama ili kad putuju avionom. Strah je racionalan odgovor na situacije koje mogu predstavljati opasnost za našu sigurnost. Međutim, neki ljudi reaguju na predmete, aktivnosti ili situacije zamišljajući ili neracionalno preuveličavajući opasnost. Njihova osećanja panike, straha ili terora u potpunosti su nesrazmerna stvarnoj pretnji. Ponekad je sama pomisao na fobični stimulans ili gledanje televizije dovoljno da izazove reakciju. Ove vrste prekomernih reakcija mogu ukazivati na specifičnu fobiju. Ljudi sa specifičnim fobijama često su svesni da su njihovi strahovi preuveličani ili iracionalni, ali osećaju da je njihova anksiozna reakcija automatska ili nekontrolisana. Specifične fobije često su povezane sa napadima panike, tokom kojih osoba doživljava nadmoćne fizičke osećaje koji mogu uključivati lupanje srca, gušenje, mučninu, nesvesticu, vrtoglavicu, bol u grudima i slično.

Koji su simptomi i znaci specifičnih fobija?

 

Možda imate specifičnu fobiju ako:

  • imate uporni, prekomerni i nerazumni strah od živog bića, određenog objekta, aktivnosti ili situacije, npr. visine, vađenja krvi ili susreta sa psom,

  • izbegavate situacije u kojima ćete se možda morati suočiti sa fobičnim stimulansom (na primer, ne idete ulicom gde je možda pas), a ako je situacija neizbežna, verovatno ćete osećati visok nivo anksioznosti,

  • otkrijete da je teško voditi svakodnevni život uz uznemirenost ili izbegavanje povezano sa takvim situacijama (na primer, ometa vam posao, učenje ili viđenje prijatelja i porodice)

  • anksioznost i izbegavanje su prisutni najmanje 6 meseci.

     

Specifične fobije su uglavnom podeljene u sledeće kategorije:

Životinje- strah koji se odnosi na životinje ili insekte (npr. strah od pasa ili paukova).

Prirodno okruženje- strah povezan sa prirodnim okruženjem (npr. strah od grmljavine ili visine).

Krv/injekcija/povrede- strah povezan sa invazivnim medicinskim procedurama (npr. injekcijama) ili viđanjem krvi ili povredama.

Situacija- strah od specifičnih situacija (npr. vožnja preko mosta ili vožnja uopšte).

Ostalo: bilo koje druge specifične fobije (npr. strah od gušenja, strah od povraćanja).

Jedna osoba može imati više vrsta specifičnih fobija.

 

 

Da li ste bili nervozni kada ste se suočili sa konkretnim predmetom ili situacijom? Na primer: let avionom, izloženost visinama, blizina životinje, primanje injekcija.

Da li ste izbegli situaciju zbog fobije? Na primer, da li ste izbegli da odete na određena mesta, izbegli zdravstveni pregled, promenili način obavljanja posla?

Da li vam je teško da obavljate svakodnevne obaveze dok pokušavate da izbegnete takve situacije?

Ako ste odgovorili sa da, možda imate određenu fobiju i potrebno je da se obratite za pomoć lekaru ili drugom stručnom licu.

 

Prvi simptomi specifičnih fobija obično se javljaju u detinjstvu ili ranoj adolescenciji. Deca doživljavaju brojne uobičajene strahove dok odrastuju. Tu spadaju stvari poput buke i stranaca (novorođenče), imaginarnih stvorenja i mraka (predškolska ustanova), prirodne katastrofe i životinja (početak osnovne škole) i bolesti i smrti (osnovna škola). Naučiti kako da upravljamo tim strahovima je normalan deo odrastanja. Ipak, deca, čak i mala deca, mogu razviti specifične fobije i čak mogu doživeti napad panike. Deca imaju veću verovatnoću da će razviti specifičnu fobiju od ostalih anksioznih poremećaja i često nisu svesna da su njihovi strahovi iracionalni ili preterani.

Šta je uzrok specifičnih fobija?

 

Nekoliko faktora povećava rizik od razvoja specifične fobije.

Temperament- sklonost inhibiciji je uobičajena za mnoga stanja anksioznosti.

Porodična istorija mentalnog zdravlja- specifične fobije, kao što su fobije životinja, mogu se pojaviti u porodici, delom i zbog genetske predispozicije.

Traumatična iskustva- ako ste bili svedoci ili doživeli traumatični događaj (npr. da vas je životinja ugrizla ili da ste bili zarobljeni u liftu), nakon toga možete osećati ogromni strah od situacija ili predmeta povezanih sa tim događajem.

 

Kako se mogu tretirati specifične fobije?

 

Fobije je moguće tretirati i traženje profesionalne podrške prvi je korak ka oporavku. Postoje dve glavne vrste terapije za specifične fobije, a to su psihoterapija i u nekim težim slučajevima lekovi takođe mogu biti efikasni (o ovome odlučuje isključivo lekar).