Anksiozni Optimista

Mesec: novembar 2020.

5 shvatanja o strahu i anksioznosti koja menjaju život

5 shvatanja o strahu i anksioznosti koja menjaju život

Bila sam zarobljenik svog straha! Strah je diktirao šta mogu, a šta ne mogu (uglavnom ništa nisam mogla). Ograničio me je na zonu komfora i uskraćivao mi snove i težnje. Stavio mi je lisice na moju svakodnevnicu, najbliži krevet (u slučaju da se onesvestim) i najbliži toalet (ovo može da razume samo neko ko je prošao isto)…

Setila sam se ko sam i igra se promenila…

Setila se ko je i igra se promenila

Da, setila sam se ko sam i igra se promenila. Ja nisam htela da budem ono što sam bila, nisam sa setom razmišljala o prošlosti. Ja sam samo htela da budem ja, ono što sam sada, jer sam se u brigama izgubila. Htela sam da pronađem sebe u trenutku, sa svim vrlinama i manama, sa svim lepim i neprijatnim osećanjima, da potpuno prihvatim sebe baš takvu kakva sam…

Uzroci anksioznosti

Uzroci anksioznosti

Mnogo je potencijalnih uzroka anksioznosti. Ljudi se razlikuju po svojoj sklonosti anksioznosti kao rezultat njihove genetike, sopstvenog životnog iskustva, faktora ličnosti i veština snalaženja u životu…