zdravstvena anksioznost

Zdravstvena anksioznost: Kako prekinuti začarani krug?

Zdravstvena anksioznost: Kako prekinuti začarani krug?

Zdravstvena anksioznost se može definisati kao briga o sopstvenom zdravlju koja je nesrazmerna stvarnom zdravstvenom riziku. Osoba sa hroničnom zdravstvenom anksioznošću u više navrata traži lekarsku pomoć. Na primer, osoba čiji rezultati magnetne rezonance ne pokazuju tumore mozga može verovati da je tehničar napravio grešku ili da lekar nije dobro pročitao rezultate i zatražiti drugi pregled.

Zdravstvena anksioznost – uznemirujuća i skupa preokupacija

Zdravstvena anksioznost – uznemirujuća i skupa preokupacija

Ako ste hipohondar, vi stalno brine o tome da ćete se razboleti (ili ste već bolesni), primećujete simptome, obično vrlo ozbiljnih bolesti, kada pročitate ili čujete nešto o nekoj bolesti, vrlo brzo “iskusite” najčešće simptome iste bolesti. Skloni ste preispitivanju svog telesnog zdravlja…