Transformacioni pritisak: kako nas anksioznost oblikuje?

Transformacioni pritisak kako nas anksioznost oblikuje

Zamislite formiranje dijamanta, pod ogromnim pritiskom i visokom temperaturom, ugljenik se pretvara u dijamant, jedan od najdragocenijih dragulja na svetu. Ovaj proces, iako je intenzivan i ekstreman, moćna je metafora za transformacioni potencijal anksioznosti.