Zamislite formiranje dijamanta, pod ogromnim pritiskom i visokom temperaturom, ugljenik se pretvara u dijamant, jedan od najdragocenijih dragulja na svetu. Ovaj proces, iako je intenzivan i ekstreman, moćna je metafora za transformacioni potencijal anksioznosti.