Anksiozni Optimista

Mesec: jul 2020.

Depersonalizacija i derealizacija

Depersonalizacija i derealizacija

Depersonalizacija i derealizacija su su stručni nazivi za dva slična, specifična poremećaja, a to su poremećaj doživljaja realnosti i subjektivni utisak da su stvari oko nas nestvarne. Depersonalizacija vam može dati osećaj kao da niste stvarni. Derealizacija vam može pružiti osećaj kao da vaša okolina ili drugi ljudi nisu stvarni…

Anksiozna glavobolja

Anksiozna glavobolja

Poznato je da anksioznost izaziva preteranu zabrinutost, razdražljivost i nemir. Ali, takođe može da izazove fizičke simptome poput uznemirenog stomaka, umora i bolova u mišićima. Jedan od simptoma koji može uzrokovati anksiozni poremećaj je i glavobolja…