Ne možemo da kontrolišemo svoje misli i emocije.
Možemo da kontrolišemo da li im verujemo, da li se vezujemo za njih i identifikujemo se sa njima.