Kad dolaze praznici osećam napetost, strah, pa čak i bol, svakako preterano naglašene emocije. Žurba da završim sve obaveze do određenog trenutka, kao da će tada vreme da stane, pritisak da se obavezno kad otkuca ponoć osetim srećno i očekivanje da doživim savršeno blaženstvo u tim trenucima, kao da drugi dani u godini ne postoje. Porodična okupljanja i očekivanja. Ako tome dodamo da sam osetljiva osoba, jasno je kako lako mogu skliznuti u anksioznost…