Očekivanja su naše nade ili uverenja da će se nešto dogoditi ili da ćemo dobiti nešto što želimo, da ćemo ostvariti određeni cilj. Takođe, očekivanja mogu biti i snažna uverenja koja imamo o pravilnom načinu na koji bi trebalo da se ponašamo ili pretpostavke kako bi drugi trebalo da se ponašaju…