5 shvatanja o strahu i anksioznosti koja menjaju život

5 shvatanja o strahu i anksioznosti koja menjaju život

Bila sam zarobljenik svog straha! Strah je diktirao šta mogu, a šta ne mogu (uglavnom ništa nisam mogla). Ograničio me je na zonu komfora i uskraćivao mi snove i težnje. Stavio mi je lisice na moju svakodnevnicu, najbliži krevet (u slučaju da se onesvestim) i najbliži toalet (ovo može da razume samo neko ko je prošao isto)…