Dobro mentalno zdravlje pozitivno utiče na svakodnevni život, odnose sa drugim ljudima i fizičko zdravlje. Međutim, ovaj odnos funkcioniše i u drugom pravcu. Određeni faktori u životima ljudi, međuljudske veze i fizičko zdravlje mogu doprineti poremećajima mentalnog zdravlja…