Rano su me naučili da radim stvari za druge ljude i da je to veoma važno. Kasnije sam to radila kako bih osetila prihvatanje, jer bih jedino tako mislila da sam dovoljno dobra osoba i da zaslužujem ljubav…