I muškarci imaju anksioznost. Najviše me je bolelo kada kažu “ti si muškarac, ne smeš da plačeš, ne smeš da imaš takve emocije”. Muškarce ne treba da bude sramota da kažu da imaju problem…