Način na koji reagujemo na anksioznost određuje kako će anksioznost uticati na našu svakodnevnicu i naš život. Zato je prihvatanje anksioznosti, za razliku od kreiranja našeg života oko pokušaja da je ne doživimo, ona veština koja nam je potrebna da ponovo živimo slobodno…