Reakcija „bori se ili beži“ bila je zamišljena kao mehanizam preživljavanja koji omogućava sisarima (uključujući i ljude) da brzo reaguju na opasnu situaciju. Nažalost, danas ljudsko telo ima isti odgovor na stres, bez obzira što stes nije opasan po život. Stres aktivira ovu reakciju i simpatički nervni sistem…